Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Η  Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου φιλοδοξεί να  συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για το βέλτιστο συντονισμό, τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα στην υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, των δράσεων Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας και των δράσεων που αφορούν στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

Περισσότερα..

 
ΕλληνικάEnglish