Περιγραφή Πτυχιούχου

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το υπ' αριθμ. 119/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα.

Περισσότερα...
 


ΕλληνικάEnglish