Περιγραφή Πτυχιούχου

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το υπ' αριθμ. 119/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Ειδικότερα:

α) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" στα Πολιτιστικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, όπου ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί ήδη ουσιαστική συνιστώσα του διδακτικού προγράμματος

β) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" στα ωδεία και μουσικά εκπαιδευτήρια κάθε είδους, στα οποία λειτουργούν τμήματα εκμάθησης λαϊκών οργάνων και λαϊκής μουσικής

γ) Διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο "ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική" σε ειδικά προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο)

δ) Διδάσκει ελληνικούς χορούς σε τμήματα εκμάθησης χορών κρατικών φορέων ή πολιτιστικών συλλόγων

ε) Διδάσκει σε ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια το γνωστικό αντικείμενο "κατασκευή και συντήρηση λαϊκών οργάνων"

στ) Συμμετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και άλλων ερευνητικών Κέντρων και οργανισμών

ζ) Εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού (ή του συντηρητή - κατασκευαστή οργάνων) στον τομέα εξειδίκευσής του

η) Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες προώθησης και προβολής του λαϊκού πολιτισμού και της ελληνικής μουσικής παράδοσης γενικότερα

θ) Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτιστικές πολιτικές και διοργανώνει μουσικές εκδηλώσεις με θέμα την ελληνική μουσική

ι) Ασκεί εξειδικευμένη εργασία ως στέλεχος εκδοτικών οίκων, δισκογραφικών εταιριών, ραδιο-τηλεοπτικών σταθμών και φορέων διαχείρισης πολιτιστικών αγαθών

ια) Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ και των πολυμέσων στον χώρο της μουσικής

 
ΕλληνικάEnglish