ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ §5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.4559/2018

Για να δείτε τη διαδικασία εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4559/2018 για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πατήστε εδώ

 
ΕλληνικάEnglish