Πρόσκληση Χορήγησης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων 2019

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Υποψηφίων Διδακτόρων.

2. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων.

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής: 15-04-2019

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση εδώ

 
ΕλληνικάEnglish