Εκπαίδευση του προσωπικού των Γραμματειών των Τμημάτων στο περιβάλλον του Φοιτητολογίου UniTron

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προέβη στην αναβάθμιση του λογισμικού του υπάρχοντος Φοιτητολογίου. Το νέο Φοιτητολόγιο, UniTron, θα λειτουργεί σε περιβάλλον web και θα προσφέρει νέες δυνατότητες στη διαχείριση φοιτητών, προγραμμάτων σπουδών και διαδικασιών, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία (με μετάπτωση όλων των υπαρχόντων δεδομένων) μετά το Πάσχα.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει προγραμματιστεί εκπαίδευση του προσωπικού των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, στο περιβάλλον του Φοιτητολογίου UniTron. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 10/4/2019 έως και την Παρασκευή 12/4/2019, ώρες 9.15 π.μ. με 14.30 μ.μ. Η εκπαίδευση αφορά όλους τους υπαλλήλους που χειρίζονται το Φοιτητολόγιο στις Γραμματείες (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παρουσία όλων των αρμόδιων υπαλλήλων.

Η εξυπηρέτηση του κοινού κατά το διάστημα της εκπαίδευσης του προσωπικού θα είναι περιορισμένη. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.

 

Ιωάννινα, 5 Απριλίου 2019

Από την Πρυτανεία

 

 
ΕλληνικάEnglish