Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με Π.Δ.407/80 Ακ.Ετ.2019-20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

 
ΕλληνικάEnglish