Δικαιούχοι ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης ανάλογα με την μοριοδότηση των Δικαιούχων ΕΣΠΑ για την Πρακτική Άσκηση Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 εδώ

 
ΕλληνικάEnglish