Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή

 

Η ταυτοποίηση και ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί από τους πρωτοετείς φοιτητές μετά την ταυτοποίηση και ολοκλήρωση των εγγραφών. Οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς αναφέρονται παρακάτω:

Οδηγίες Ενεργοποίησης Ιδρυματικού Λογαριασμού Φοιτητή πατήστε εδώ

 

 
ΕλληνικάEnglish