Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με Π.Δ.407/80 Ακ.Ετ.2019-20

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Παρασκευή 4/10/2019 έως και την Τρίτη 8/10/2019 να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών στην Άρτα. (Δ/νση : Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ.47150 τηλ. 2681050300)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

 
ΕλληνικάEnglish