ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ E-CLASS ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η εγγραφή των πρωτοετών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων από την Γραμματεία του Τμήματος. 

Οδηγίες : Στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στο μενού αριστερά πατάτε Τηλεκπαίδευση. Σας οδηγεί στο e-class. Κατόπιν πατάτε στα αριστερά Εγγραφή και μετά Αίτηση Νέου Εκπαιδευομένου. Συμπληρώνεται τα στοιχεία που ζητούνται και πατάτε την Υποβολή Αίτησης.

 Σημείωση : Στον αριθμό μητρώου  συμπληρώνεται το id Gunet με την κάθετο (.../...)

 
ΕλληνικάEnglish