ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-20

Αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται πατώντας εδώ. Συνημμένα υποβάλλονται: α) αντίγραφο πτυχίου(ων), συνοδευόμενο ενδεχομένως από αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των κατατακτηρίων εξετάσεων εδώ

 
ΕλληνικάEnglish