Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019/20

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και τα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 11/10/2019 έως και την Τετάρτη 16/10/2019

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση εδώ

 

 
ΕλληνικάEnglish