ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μ.Σ

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην Γραμματεία της οικείας Κοσμητείας, προσωπικά ή ηλεκτρονικά έως και την Πέμπτη 24/10/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ

 
ΕλληνικάEnglish