ΝΕΑ Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμ.Μουσικών Σπουδών Ακ. Έτους 2019-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενέκρινε ομόφωνα τους πίνακες αξιολόγησης της τριμελούς Επιτροπής οι οποίοι αφορούσαν στην εξέταση των υποψηφιοτήτων ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα πατώντας εδώ

 
ΕλληνικάEnglish