Προκήρυξη εκλογών μελών ΕΔΙΠ για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και για τη συνέλευση Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΕΔΙΠ για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της Σχολής Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη εδώ

 

 

 
ΕλληνικάEnglish