Αποτελέσματα εκλογών ΕΔΙΠ για την Σχολή και για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την Σχολή Μουσικών Σπουδών (Κοσμητεία) εδώ

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών εδώ

 
ΕλληνικάEnglish