Εργαστήριο Οργανοποιίας

Περιγραφή Εργαστηρίου

baglamadesΤο εργαστήριο Οργανοποιίας υποστηρίζει με εκθέματα την Έκθεση Λαϊκών Μουσικών Οργάνων & Τεχνολογίας και συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Πολιτισμού με διαεργαστηριακές ερευνητικές εργασίες.
Στεγάζεται στο Παλαιό Δημοτικό της Ελεούσας Άρτας.

Το Εργαστήριο Οργανοποιίας καλείται να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων.Στοχεύει παράλληλα με τον διδακτικό του χαρακτήρα να συμβάλλει στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Στο Εργαστήριο αυτό όλοι οι φοιτητές διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο τις γενικές αρχές κατασκευής και συντήρησης οργάνων και μελετούν τη συμπεριφορά του ήχου μέσα από τις βασικές αρχές της Φυσικής Ακουστικής. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, παρακολουθώντας το εργαστήριο για τα επόμενα έξι εξάμηνα.

Δεδομένης της υλικοτεχνικής του υποδομής, το Εργαστήριο καλείται να προάγει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις την έρευνα σχετικά με την οργανοποιία. Το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει σε δράσεις τεκμηρίωσης, ανάπτυξη δικτύων επιστημονικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση πλάνων εργασίας (projects), οργάνωση σεμιναρίων και workshops, οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.

O δημιουργικός και καλλιτεχνικός χαρακτήρας του Εργαστηρίου δεν εξαντλείται μόνο στην κατασκευή μουσικών οργάνων, αλλά και στην επινόηση τεχνικών, εργαλείων και μέσων και την προαγωγή του έργου και τις φιλοσοφίας του μέσα από πολιτισμικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και πολιτισμού. Στους κόλπους του εργαστηρίου αναπτύσσεται και λειτουργεί και η Έκθεση Λαικών Μουσικών Οργάνων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας.

Στόχοι

Εκπαιδευτικό Έργο. Το Εργαστήριο Οργανοποιίας καλείται άμεσα να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων. Στοχεύει παράλληλα με τον διδακτικό του χαρακτήρα να συμβάλλει στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Στο Εργαστήριο αυτό όλοι οι φοιτητές διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο τις γενικές αρχές κατασκευής και συντήρησης οργάνων και μελετούν τη συμπεριφορά του ήχου μέσα από τις βασικές αρχές της Φυσικής Ακουστικής. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, παρακολουθώντας το εργαστήριο για τα επόμενα έξι εξάμηνα.

Ερευνητικό Έργο. Δεδομένης της υλικοτεχνικής του υποδομής, το Εργαστήριο καλείται να προάγει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις την έρευνα σχετικά με την οργανοποιία. Το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει σε δράσεις τεκμηρίωσης, ανάπτυξη δικτύων επιστημονικού χαρακτήρα, στην υλοποίηση πλάνων εργασίας (projects), οργάνωση σεμιναρίων και workshops, οργάνωση συνεδρίων και εκθέσεων και άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Δημιουργικό Έργο. O δημιουργικός και καλλιτεχνικός χαρακτήρας του Εργαστηρίου δεν εξαντλείται μόνο στην κατασκευή μουσικών οργάνων, αλλά και στην επινόηση τεχνικών, εργαλείων και μέσων και την προαγωγή του έργου και τις φιλοσοφίας του μέσα από πολιτισμικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας και πολιτισμού.

Επιμέρους Στόχοι. Για την αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου, οι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και δημιουργικοί στόχοι, που αναφέρθηκαν, οργανώνονται με βάση τις επιμέρους ανάγκες των γνωστικών πεδίων, των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων του τμήματος σε επιμερισμένους και αποδοτικά δομημένους στόχους.

Φιλοσοφία

000_rozeta_littleΗ Οργανοποιία, οργανικό κομμάτι της μουσικολογικής έρευνας. Το Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επικεντρώνεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών του στην λαϊκή μουσική παράδοση ως κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτισμικής οντότητας. Έτσι το μουσικό φαινόμενο αντιμετωπίζεται ως συνολικό κοινωνικό φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, η οργανογνωσία δεν μπορεί να αφορά μόνο την ιστορία και τις τεχνικές δεξιότητας στην εκτέλεση των μουσικών οργάνων, αλλά και την κατασκευή τους.

Η λαϊκή τεχνολογία ως πολιτισμικό τεκμήριο. Στο Εργαστήριο οργανοποιίας οι φοιτητές αποκτούν βαθύτερη γνώση των μουσικών οργάνων. Μελετούν το κομμάτι της προφορικής παράδοσης που συνιστά η παραδοσιακή τεχνολογία και οι τεχνικές οργανοποιίας που έχουν αναπτυχθεί στην διαχρονία, καθώς και τις μεθόδους συντήρησης των μουσικών οργάνων. Η μελέτη αυτή δεν αντικατοπτρίζει απλώς την προσέγγιση μιας τεχνογνωσίας ειδικού τύπου, αλλά ενός ολόκληρου συστήματος πολιτισμικών αξιών.
Πράγματι, στις μέρες μας, με την προαγωγή όλων των πτυχών της βιομηχανοποιημένης παραγωγής, της μαζικής αναπαραγωγής και της εξειδικευμένης εργασίας, μπορέσαμε να εκτιμήσουμε ολοκληρωμένα τη φύση και τη σημασία της παραδοσιακής δημιουργίας του τεχνίτη στο εργαστήριο, που είναι συνολική και εξατομικευμένη. Στην μη τυποποιημένη αυτή δημιουργία αναγνωρίζεται μια γνώση που δεν είναι εύκολο να καταγραφεί και που παραμένει ενεργή μέσα από την συνεχή επαναχρησιμοποίηση και μετάδοσή της.
Η οργανοποιία δεν είναι απλά χειρωνακτική εργασία, είναι υψηλή πράξη πνεύματος που επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό και την καινοτομία. Συνδυασμένη με την αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών κατακτήσεων, η προσωπική συμβολή του μάστορα προάγει με μοναδικό τρόπο την δημιουργία. Προφορικότητα, ατομική δημιουργία με προσωπικό ύφος αλλά και ανάδειξη της παραδοσιακής τεχνολογίας και των τεχνικών, μαρτυρούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του καθημερινού υλικού και άυλου πολιτισμού, του οποίου η απώλεια θα μας καθιστούσε σαφώς φτωχότερους.

Εκπαιδευτικός και Ερευνητικός χαρακτήρας. Η λειτουργία ενός τέτοιου Εργαστηρίου είναι πολύ σημαντική, αφού στον τόπο μας έχουν απομείνει ελάχιστοι οργανοποιοί. Συντηρώντας αυτό το παραδοσιακό επάγγελμα που χάνεται, με την εκπαίδευση νέων οργανοποιών, καλύπτονται βασικές ανάγκες ενός χώρου, όπου πολλές φορές λόγω τεχνικών ιδιαιτεροτήτων οι χειροποίητες κατασκευές είναι επιβεβλημένες. Ταυτόχρονα η παραδεδομένη τεχνογνωσία αξιοποιείται δημιουργικά μέσα από την χρήση νέων τεχνολογιών και μέσων. Η εφευρετικότητα και ατομική δημιουργία συνδυάζονται με τις τεχνικές κατακτήσεις διαχρονικής αξίας που προσφέρει η παράδοση. Σε μια δυναμική εξέλιξη, κάθε καινοτόμος χειρονομία έρχεται να ισορροπήσει ιδανικά τις έννοιες της ελευθερίας και του σεβασμού των παρακαταθηκών τεχνογνωσίας κατά την διαδικασία της δημιουργίας. Στο Εργαστήριο προάγεται συνολική σχέση του οργανοποιού με το μουσικό όργανο και η ενιαία γνώση του αντικειμένου.

Οργάνωση

000_foldersΤα μαθήματα. Βάση λειτουργίας του Εργαστηρίου είναι τα μαθήματα που διδάσκονται σ' αυτό, καθώς το πεδίο τους συμπίπτει με την φιλοσοφία και τους στόχους τους Εργαστηρίου. Η χρήση του Εργαστηρίου για τα μαθήματα αξιοποιεί την υποδομή του ώστε να κατασκευαστούν όργανα, να συστηματοποιηθεί μια τεχνογνωσία προφορικής παράδοσης, να διεξαχθούν εργασίες από τους φοιτητές, να οργανωθεί ένα πλάνο εργασίας, να γίνει μελέτη κ.λπ. ανάλογα τις ανάγκες και τον τρόπο διεξαγωγής κάθε μαθήματος.

Το Εργαστήριο Οργανοποιίας είναι χώρος στον οποίον οι φοιτητές μυούνται από το πρώτο κιόλας εξάμηνο. Το μάθημα Εφαρμογές της Ακουστικής - Οργανοποιίας είναι υποχρεωτικό για όλους. Σε εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, προσφέρεται από το Β έως το Ζ εξάμηνο η δυνατότητα να παρακολουθούν εβδομαδιαία το εργαστήριο ως επιλογή της ενότητας μαθημάτων που καλύπτει ο τίπλος «Μουσική Δεξιότητα».

Οι δραστηριότητες. Με την έννοια της δραστηριότητας εννοούνται ολοκληρωμένες δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στόχο και σχεδιασμό. Ο προγραμματισμός αυτός βοηθά ώστε να οι υποδομές να χρησιμοποιούνται με συνέπεια και χρηστικότητα αλλά και να διευκολύνεται η ροή της γενικότερης χρήσης τους. Δραστηριότητες μπορεί να είναι ένα πλάνο εργασίας που στη βάση ενός εξαμήνου οργανώνεται από ένα μάθημα, μια συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα, μια συγκεκριμένη παραγωγή κ.λπ.

Επικοινωνία εντός του Εργαστηρίου. Για την άρτια λειτουργία του Εργαστηρίου, θα πρέπει να είναι γνωστές με την μορφή κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου, όλες εκείνες οι προτάσεις που κανονίζουν θέματα διεξαγωγής ανάπτυξης και αξιολόγησης των μαθημάτων, θέματα πρόσβασης, χρήσης και λειτουργίας της τεχνικής υποδομής και γενικότερα θέματα επικοινωνίας όλων όσων λειτουργούν στα πλαίσια του Εργαστηρίου.

Επικοινωνιακά μέσα. Το Εργαστήριο με τακτικό και έκτακτο επικοινωνιακό υλικό, όπως έντυπα, φυλλάδια, newsletter, ειδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές εκδόσεις, ιστοχώρους, ειδικά λογισμικά επικοινωνιακού χαρακτήρα, αφισέτες κ.λπ. επικοινωνεί με το εξωτερικό του περιβάλλον, τους ανθρώπους, τους φορείς και το κοινό. Η πορεία προς τα επικοινωνιακά μέσα αυτά, μπορεί να συντονιστεί με τον προγραμματισμό δράσεων του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Πολιτισμού.

Εκπαίδευση

000_color_littleΤο Εργαστήριο Οργανοποιίας καλείται να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπως αυτές προκύπτουν από την φύση των μαθημάτων. Στοχεύει παράλληλα με τον διδακτικό του χαρακτήρα να συμβάλλει στην εμπειρία και την κατάρτιση των φοιτητών, προσφέροντας ουσιαστικά στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Στο Εργαστήριο αυτό όλοι οι φοιτητές διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο τις γενικές αρχές κατασκευής και συντήρησης οργάνων και μελετούν τη συμπεριφορά του ήχου μέσα από τις βασικές αρχές της Φυσικής Ακουστικής. Στην συνέχεια όσοι επιθυμούν εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο αυτό, παρακολουθώντας το εργαστήριο για τα επόμενα έξι εξάμηνα.

Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση φοιτητών. Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών για το κάθε μάθημα και με ευθύνη του διδάσκοντος, οι φοιτητές αξιολογούνται με εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών κ.λπ.

Αξιολόγηση Εργαστηρίου. Το Εργαστήριο μπορεί να προβεί σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, ώστε να οδηγηθεί σε γόνιμους επαναπροσδιορισμούς και επαυξήσεις προγραμμάτων, δράσεων, στοχοθετήσεων κ.λπ. Τελικός σκοπός κάθε αξιολογικής διαδικασίας είναι η βελτίωση και η αύξηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του.

Προοπτικές

000_prints_littleΔίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας. Η οργανοποιία είναι τέχνη που γνωρίζει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη, στην Ανατολή όσο και στην Δύση. Στο σταυροδρόμι ανάμεσά τους, ένα καλά οργανωμένο ελληνικό Εργαστήριο μπορεί να αξιοποιήσει την εγγύτητα και των δυο μεγάλων αυτών σχολών για να αναπτυχθεί και να γίνει συνδετικός κρίκος για την έρευνα και την επικοινωνία.

Η διοργάνωση σεμιναρίων, workshops και διεθνών συνεδρίων δεν είναι μόνο επωφελής για τα μέλη της δικής μας ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά για την εν γένει προαγωγή του κλάδου.

Νέοι κλάδοι για την ελληνική οργανοποιία. Η ανάδειξη της ιδιαιτερότητας που γνωρίζει η κατασκευή των λαουτοειδών στον τόπο μας μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αφετηρίας, σκοπός όμως είναι να δοκιμαστούν στο Εργαστήριο δημιουργικές πρωτοβουλίες, όπως η κατασκευή νέων οργάνων, όπως το δυτικής κυρίως τεχνογνωσίας βιολί και το ανατολίτικης τεχνογνωσίας κανονάκι.

Εφόδια για τον φοιτητή. Το Εργαστήριο δίνει την δυνατότητα στους φοιτούντες σ' αυτό να αποκτήσουν σύγχρονα εφόδια χρήσεων και κατανόησης της παραδοσιακής τεχνολογίας και της πολιτισμική της διάστασης. Δίνει τη δυνατότητα κατανόησης του πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας και τα εφόδια γι' αυτό. Ως εκπαιδευτικός πυρήνας, μπορεί να ανοίξει προοπτικές για όσους αποκομίζουν εμπειρία σ' αυτό, ώστε οι διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις να μην ανακόπτουν, αλλά να αποτελούν αναμενόμενη και δημιουργική και επαγγελματική πρόκληση.

Φωτογραφίες

Συλλογή Φωτογραφιώνimage (hidden)image (hidden)image (hidden)image (hidden)image (hidden)image (hidden)

 

 
ΕλληνικάEnglish